You are currently viewing Peoples Bridge Kuruluş Deklarasyonu: Halklar Arasındaki Köprüyü Güçlendireceğiz, Rojava/Kuzey Doğru Suriye’yle Dayanışmayı Büyüteceğiz!

Peoples Bridge Kuruluş Deklarasyonu: Halklar Arasındaki Köprüyü Güçlendireceğiz, Rojava/Kuzey Doğru Suriye’yle Dayanışmayı Büyüteceğiz!

BU DEVRİM BİZİM DEVRİMİMİZ

19 Temmuz Rojava Devrimi, Kürt ve bölge halkları için özgürlüğe giden yolda yeni bir kapı açtı.

Gerici iç savaş koşullarında gerici güçlere yedeklenmeyerek halkların demokratik ve özgürlükçü gücünü, iradesini kuşanarak sömürgeci zincirleri parçaladı. Kadınlar, cins özgürlükçü bir çizgide kadın devrimini gerçekleştirdi, kadın özsavunmasını örgütledi.

DAİŞ’in yenilgisi ile birlikte Kürt, Arap ve bölge halklarının Kuzey-Doğu Suriye Federasyonu, bütün dünyadan enternasyonalistlerin de ilgi odağına girdi.

Altı kıtadan devrimciler, gençler, özgürlükçü bireyler, örgütler ve partiler devrimin savunulması ve geliştirilmesi için Rojava/Kuzey Doğru Suriye’ye aktılar, dünyanın her köşesinde halklar kitlesel bir biçimde Rojava ile dayanışmayı ördü.

12 yıldır Rojava’nın devrimci yönetimi, bölgesel hegemonya ve emperyalist paylaşım çatışmaları koşullarında, başta Suriye ve Türkiye sömürgeci diktatörlükleri gelmek üzere sömürgeci devletlerin kuşatması ve işgali altında varlığını koruyor, gelişiminin yolunu arıyor.

Kuruluşundan bu yana Rojava/Kuzey Doğru Suriye, sadece Rojava olmadı. Rojava, yeni bir yolu, yeni bir yaşamı ifade ediyor. O, Ortadoğu’daki gerici çatışmalar içerisinde halkların, kadınların, gençlerin özyönetim ve iradeleşmesini temsil ediyor.

Keskinleşen emperyalist rekabet ve kapitalist barbarlık karşısında dünya halklarının yeni yaşam umudunun bir mevzisi olmaya devam ediyor.

DEVRİMİ SAVUNALIM, ALTYAPISINI GÜÇLENDİRELİM

Keskinleşen koşullar içerisinde kuşatma altındaki devrimi savunmanın, onun altyapısının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi sorumluluğu hepimizde.

YPG/YPJ’nin ana gövdesini oluşturduğu, MLKP gibi sosyalist yurtsever güçlerin de bileşeni olduğu Suriye Demokratik Güçleri, devrimci savunmanın hazırlığını kesintisizce sürdürürken, onlar ile dayanışmayı büyütmek, halkları, ezilenleri dayanışmaya çağırmak, başta TC gelmek üzere sömürgeci devletlere savaşta siyasi, diplomatik ve akseri destekler sunan emperyalist güçlere karşı mücadeleye çağırmak günün acil görevlerindendir.

Avrupa’dan Rojava’ya akan onlarca enternasyonalist devrimci, İvana Hoffmann’ların, Anna Campbell’lerin, Kevin Jochim’lerin ve Özgür Namoğlu’ların mirasına ve anılarına bağlılık ana motivasyonumuzdur.

Bir tarafta devrim savunulurken, diğer tarafta toplumsal inşa devam etmektedir ve devam etmek zorundadır. Kuşatma altındaki Rojava/Kuzey Doğu Suriye ile dayanışmanın örgütlenmesi, devrimin altyapısını güçlendirecek çalışmaların yürütülmesi, teknik, lojistik ve nitelikli emek gücü gerektiren sorunlarda desteğin örgütlenmesi dönemin temel görevlerinden birisi olmaya devam ediyor.

Devrimin etkin bileşeni sosyalist yurtsevelerin sesini, siyasi çalışmalarını, Rojava ve bölge için oluşturdukları programı dünyaya duyurmak, tanıtmak ise enternasyonalist sosyalistlerin özgün bir sorumluluğudur. Halkçı demokratik devrimimizin sosyalizme doğru evrilmesi tarihsel eylemi, aynı zamanda dünya sosyalist hareketinin etkin dayanışmasıyla mümkündür.

Peoples Bridge, Rojava/Kuzey Doğu Suriye ile dayanışmanın güçlendirilmesi, kuşatmayı aşacak bir birliğin örgütlenmesi amacıyla kuruluyor.

Enternasyonalist devrimciler, dayanışma kurumları ve örgütleri, sosyalist, kadın özgürlükçü bireyler, aydınlar!

Dünyayı saran gericilik dalgasını, yüzyılımızın ilk kapsamlı devrim deneyimi olarak Rojava/Kuzey Doğru Suriye’nin kuşatmasını ancak birlik ve dayanışmayı güçlendirerek aşabiliriz.

Bu kritik aşamada dayanışma çalışmalarımıza katılarak, yerellerde Rojava/Kuzey Doğu Suriye ile dayanışmayı güçlendirerek, sosyal medyada hesapları takip edip paylaşımlarını ve Rojava’dan çağrıları yaygınlaştırarak, yerli halklar, işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler ve LGBTİ+’ları, sendikaları Rojava/Kuzey Doğu Suriye ile dayanışmaya çağırarak halklar arasındaki köprüyü güçlendirin!

Dört parça Kürdistan ve Kuzey Doğru Suriye’li göçmenler!

Bir tarafta terk etmek zorunda kaldığınız topraklarınız, diğer tarafta göçmen olarak türlü zorluklar ile yaşadığınız Avrupa duruyor.

Göçmen emekçiler olarak yaşadığınız Avrupa’da Rojava/Kuzey Doğu Suriye’de yaşayan halklar ile dayanışmayı güçlendirin, yaşadığınız ülkenin işçi ve emekçilerine Rojava’yı anlatın, devrimin savunulması ve altyapısının güçlendirilmesi için çeşitli olanakları sunun, örgütlenin.

Bu amaçlar doğrutusunda kurulan Peoples Bridge’i sahiplenin, ileriye taşıyın, güç verin!

Şimdi Rojava/Kuzey Doğu Suriye ile dayanışmayı büyütme zamanı!

Yaşasın Rojava Devrimi! Yaşasın Kadın Devrimi!

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

17 Haziran 2023